درباره ما

کلینیک تخصصی پروتز و ارتوز پژم  یک مرکز تخصصی ارتوپدی فنی در زمینه طراحی، ساخت وفیت پروتزهای اندام فوقانی/ تحتانی و زیبایی برای افراد مبتلا به قطع عضو یا بدشکلی اندام و همچنین طراحی، ساخت و فیت ارتوزها شامل بریس های ستون فقرات، اندام تحتانی/ فوقانی و جمجمه، و کفش ها و کفی های طبی است.

بیوگرافی حمید پژم

(مدیریت مرکز)

سمت ها و مدارک تحصیلی
 • ورودی ۱۳۸۶ کارشناسی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 • ورودی ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با رتبه ۳ کنکور سراسری
 • عضو هیئت مدیره دوره چهارم انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
 • سرپرست کمیته استاندارد سازی دوره چهارم انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
 • سرپرست کمیته صنفی دوره چهارم انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
 • کارشناس پروتز در مرکز ارتوز و پروتز رهامد آریا به مدت ۲ سال
 • کارشناس پروتز در مرکز جامع توانبخشی شهید مخبر (اداره بهزیستی شهر ری) به مدت ۲ سال
 • کارشناس پروتز در مرکز ارتوز و پروتز ققنوس (اداره بهزیستی شهر کرج) به مدت ۲ سال
 • کارشناس پروتز در مرکز جامع توانبخشی امید به مدت ۵ سال
 • مربی تدریس واحد کارورزی ارتوزهای اندام تحتانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مربی تدریس واحد کارورزی پروتزهای اندام تحتانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس واحد طراحی و ساخت ارتوزهای اندام تحتانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس واحد طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر ایران
 • مدرس واحد طراحی و ساخت پروتزهای بالای زانو دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر ایران
 • مدرس واحد رسم فنی و اصول نقشه کشی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مدرس واحد کارآموزی ارتوز و پروتز دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مخترع “زانوبند کربنی با امکان ایجاد تعلیق از طریق آستر ژل سیلیکونی” به شماره ثبت ۸۹۵۶۶ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵
 • نویسنده مقاله Cultural Adaptation, Reliability and Validity Testing of the BSSQ Questionnaire در ژورنال Asian Spine
 • ارائه مقاله در دومین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

بیوگرافی بتول باقری پور

(مسئول فنی مرکز)

سمت ها و مدارک تحصیلی
 • ورودی ۱۳۸۶ کارشناسی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 • ورودی ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با رتبه ۴ کنکور سراسری
 • ورودی ۱۳۹۵ دکترای تخصصی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با رتبه ۱ کنکور سراسری
 • کارشناس ارتوز و پروتز در مرکز جامع توانبخشی آرمان به مدت ۱ سال
 • کارشناس ارتوز و پروتز در مرکز جامع توانبخشی شهید مخبر (اداره بهزیستی شهر ری) به مدت ۲ سال
 • مربی تدریس واحد کارورزی ارتوزهای اندام تحتانی (۲ واحد عملی)
 • دستیار هیئت علمی در تدریس تئوری پروتز اندام پایینی (۲ واحد نظری)
 • دستیار هیئت علمی در تدریس آمار و روش تحقیق (۲ واحد نظری)
 • دستیار هیئت علمی در تدریس پروتزهای اندام فوقانی (۲ واحد نظری)
 • دستیار هیئت علمی در تدریس کینزیولوژی اندام فوقانی (۲ واحد نظری)
 • دستیار هیئت علمی در تدریس کینزیولوژی اندام تحتانی (۲ واحد نظری)
 • دستیار هیئت علمی در تدریس پروتز بالای زانو (۲ واحد عملی)
 • مخترع “بریس پکتوس کاریناتوم” به شماره ثبت ۸۶۱۵۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۴
 • مخترع “زانوبند کربنی با امکان ایجاد تعلیق از طریق آستر ژل سیلیکونی” به شماره ثبت ۸۹۵۶۶ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵
 • ارائه مقاله شفاهی تحت عنوان “درمان غیرجراحی ناهنجاری های قدام قفسه سینه” در دهمین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز
 • ارائه مقاله شفاهی تحت عنوان “The effect of pneumatic traction collar on neck pain, disability level, medication and rages of motion in cervical spondylosis ”  در دوازدهمین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز
 • ارائه مقاله شفاهی تحت عنوان
 • ارائه پوستر تحت عنوان “اصول طراحی و عملکردی پنجه Cheetah” در نهمین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز
 • ارائه پوستر تحت عنوان “بالش های حمایت کننده گردن: مفید یا بی فایده؟” در نخستین جشنواره دانشجویی پوستر علوم توانبخشی
 • چاپ مقاله پژوهشی انگلیسی تحت عنوان “The efficacy of a home-mechanical traction unit for patients with mild to moderate cervical osteoarthrosis: A pilot study” در مجله Medical Journal of Islamic Republic of Iran ایندکس شده در Pubmed
 • چاپ مقاله پژوهشی فارسی تحت عنوان “بررسی تاثیر کشش پیوسته از طریق کولار پنوماتیک بر درد، میزان مصرف دارو و سطح ناتوانی در زنان مبتلا به آرتروز گردن: مطالعه ی کارآزمایی بالینی” در مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین
 • چاپ مقاله تحت عنوان “درمان غیرجراحی ناهنجاری قدام قفسه سینه” در شماره چهارم، سال دوم، دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
 • چاپ مقاله تحت عنوان “کلیاتی در خصوص اعمال درمان کششی به ناحیه گردن” در شماره ششم، سال پنجم، دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
 • طرح پژوهشی تحت عنوان “مقایسه تاثیر اعمال کشش از طریق دستگاه نصب بالای در و کولار پنوماتیک با گروه شاهد بر درد، دامنه حرکتی و سطح ناتوانی در آرتروز گردن” به شماره ۲۵۳۶۱ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران