سلامت پا

یکی از مهمترین اعضای حرکتی بدن …

سلامت پا

پا یکی از مهمترین اعضای حرکتی و تحمل وزن بدن است وجود عارضه در این عضو می تواند باعث اختلال در حرکت وبروز خستگی زودرس، اختلالات جدی در مفاصل دیگر بدن به خصوص در زانوها( آرتروز، پای ضربدری، پای پرانتزی و…)، لگن (عدم تطابق سطح لگن، اختلال اختلاف ارتفاع طول دو اندام و…) و همچنین ستون مهره های پشتی و کمری( کمردرد، فشار روی دیسک مهره ها، فشار روی اعصاب و نخاع …) شود.

حال آنکه می توان از بسیاری از مشکلات پا به سادگی با کفی و کفش طبی پیشگیری نمود.

تازه های سلامت پا :